دوره های آموزشی شرکت فرهیختگان دانش را از طریق وبسایت دنبال کنید.

دوره های حرفه ای همراه با زمانبندی و مدرسانی مجرب در شرکت فرهیختگان دانش (موسسه نمونه استان در سال 1392 با مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی) با همکاری اساتید و دانشجویان

نمرات پایان ترم درس مبانی و فلسفه اقتصاد اسلامی و نقد اقتصاد خرد سنتی دکتر شفیعی

بسمه تعالی ریز نمرات درس مبانی و فلسفه اقتصاد اسلامی   شماره دانشجو میان ترم از 14 نمره از 7 پایان ترم از 10.5 حضور سر کلاس 1 نمره ویژه پاسخگویی به سوالات و فعالیت کلاسی 1.5 نمره تشویقی حضور بدون غیبت 0.5 نمره نهایی 9614103102 15 7.5 9.75 1…