خدمات ترویجی

خدمات ترویجی

ترویج یافته های پژوهشی و دستاوردهای علمی کارشناسان و پژوهشگران کشور در حوزه خدمات مالی، بازرگانی و سرمایه گذاری از طریق برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و همایش های ملی و بین المللی ادامه مطلب →