دل نوشته ها

قدر تنهایی

دوست من تنهایی ات را دوست بدار و سعی کن با وجود دردهایی که دارد به جای ناله کردن، آواز شادی و رهایی بخوانی فراموش نکن که آنها که نزدیک تو هستند هم، چه بسیار دورند و هر چه پیش تر روی، دایره ی خالی اطراف تو که دیده نمیشود، وسیع تر میشود از بزرگ شدن این دایره نترس که… ادامه مطلب →