بایگانی برچسب برای دکتر علی شفیعی

نمرات پایان ترم درس مبانی و فلسفه اقتصاد اسلامی و نقد اقتصاد خرد سنتی دکتر شفیعی

بسمه تعالی ریز نمرات درس مبانی و فلسفه اقتصاد اسلامی   شماره دانشجو میان ترم از 14 نمره از 7 پایان ترم از 10.5 حضور سر کلاس 1 نمره ویژه پاسخگویی به سوالات و فعالیت کلاسی 1.5 نمره تشویقی حضور بدون غیبت 0.5 نمره نهایی 9614103102 15 7.5 9.75 1 1.5 0.5 20.25 9614103104 10.5 5.25 3.75 1 0.5 0.5… ادامه مطلب →